نام .......................                                                                    تاریخ:   17/10/90

  نام خا نوادگی ..............................            مدیریت  آموزش وپرورش ماكو            مد ت:----80-دقیقه---------

  آزمون درس :فلسفه و منطق دیماه    دبیرستان : شهید مطهری    ساعت شروع:-30/10-   رشته تحصیلی: -سوم انسانی-                         

 

ردیف

                                                          شرح سوالات

بارم

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

9

10

11

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

15

 

16

 

17

 

 

 

18

 

19

به سوالات فلسفه پاسخ دهید .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

 

سقراط به علت تواضع و فروتنی مایل نبود او را ............... بخوانند و از این رو خود را .......................نامید.

 

حکومت بر مردم حق چه کسانی است و مردم باید از چه کسی اطاعت کند یکی از مسائل علم ......................است .

.

فلسفه اولی سراسر هستی را عرصه مطالعه خود قرار می دهد تا به ......................... احکام آن بپردازد .

به سوالات داده شده پاسخ دهید .

مبانی فلسفی علوم طبیعی را نام ببرید ؟

 

مسائل فلسفه اولی را نام ببرید ؟

 

از فلسفه و جامعه شناسی اصالت فرد و جامعه را توضیح دهید ؟

 

عقیده پروتاگوراس در مورد حقیقت چیست و شعار او در مورد انسان معیار همه چیز را توضیح دهید ؟

 

تاثیر نمی دانم سقراط درتاریخ  اندیشه ی بشر را بنویسید ؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوالات منطق

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

مفهوم ذاتی برای انسان مانند.................می باشد وعرضی برای انسان ...............می باشد .

نزدیکترین جنس به یک نوع را ................. می گویند .

مفاهیم جزئی و کلی را مشخص کنید.                                  عدالت .............           قله دماوند ............

مطالب ستون سمت راست با کدام یک از مطالب ستون سمت چپ ارتباط دارد ؟

  حیوان                                                                        نوع

  راه رفتن برای انسان                                                        جنس

  سه زاویه داشتن                                                               فصل

 حیوان متفکر                                                                    عرض خاص

  متفکر                                                         عرض عام

نوع قضایای شرطی زیر را مشخص کنید ؟

 

اگر خدا را یاری کنید او نیز شما را یاری خواهد کرد .     ..........................

 

عدد زوج است یا فرد .    ..................................

 

از اقسام قضایای شرطی (منفصل غیر قابل جمع در کذب یا مانعه الرفع ) را با مثال بنویسید ؟

 

مهمترین فعالیت روح انسان چیست و چه ارتباطی با منطق دارد ؟

 

چرا در تعریف مفاهیمی مثل کشور – زندگی- انسانیت – به مشکلاتی برخورد می کنیم ؟

 

با توجه به دو حالت دو دایره مشخص کنید متناسب با کدامیک از نسبت های چهارگانه است ؟

 

اگر یک دایره داخل دایره ی دیگری باشد.......................واگر دو دایره کنار هم و جداگانه باشد .................از نسبتهای چهارگانه است .

 

اقسام تعریف را نام ببرید و یکی را به اختیار با مثال توضیح دهید ؟

اجزاء قضیه شرطی را نام ببرید و مثالی بنویسید  

                      موفق باشید – حسن زاده

 

 

 

1

 

5/.

 

5/.

 

 

1

 

1

 

 

1

 

2

 

 

2

5/.

25/.

5/.

 

1/25

 

 

 

 

 

1

 

 

1/25

 

75/.

 

1/5

 

1

 

 

 

2

  

1

 

  

20

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات