1-آیه ای راذکرکنید که بی نقطه باشد(غیر از اولین آیه سوره ها)

2-اسامی7 سوره بی نقطه را ذکر کنید؟

3-از حبوباتی که در قرآن به آنها اشاره شده و بی نقطه است،چیست؟

4-حیوانی در قرآن که بی نقطه است را نام ببرید؟

5-نام کشوری در قرآن که نقطه ندارد کدام است؟

6-پرندهای در قرآن که بی نقطه است نامش را بیابید؟

7-سرزمینی در قرآن که بی نقطه است را پیدا کنید؟

8-دو ذکر بی نقطه که در قرآن نیز آمده اند را ذکر کنید؟

9-آسمان در قرآن بی نقطه است؟

10-اسامی پیامبرانی را که نقطه دار نباشند در قرآن ذکر کنید؟

11-رنگی در قرآن است که نقطه ندارد؟

12-کدام قوم است که در قرآن بی نقطه است؟

13-تعدادی از اسامی خداوند تبارک و تعالی در قرآن که بدون نقطه اند؟

14-از اسامی روز قیامت در قرآن که بی نقطه است؟

15-دو اصل از اصول دین در قرآن که نقطه ندارند کدام است؟

16-کدام یک از فروع دین در قرآن است که نقطه ندارد؟

-عضوی از اعضاء بدن انسان که در قرآن بی نقطه آمده کدام است؟

18-تعدادی از اسامی قرآن در قرآن که بی نقطه اند را نام ببرید؟

19-زمانی در قرآن که نقطه ندارد را نام ببرید؟

20-عددی در قرآن و بی نقطه است را بیابید؟

21-به کدام حیوان در قرآن تهمت زده شده است؟

21-کدام سوره قرآن به نام یکی از فلزات است؟

22-نام دیگر سوره نور چیست؟

23-نام دیگر سوره احزاب چیست؟

24-سفر فضایی پیامبر(ص)چه نام داشت؟

25-آن چیست که از نظر قرآن از قتل بالاتر است؟


 

جواب سوالات

 

 

1-(الله الصمد) در سوره توحید
2-حمد،طور،رعد،مسد،طه،محمد،روم
3- (عدس) فقط یک بار و آن هم در سوره بقره آیه 61 است
4-(حمار)در سوره جمعه به معنای الاغ
5-(مصر)
6-(هدهد)
7-(روم)

8-(لااله الاالله)و (الحمد الله)
9-(سماء)
10-محمد ،موسی،هود،آدم و ...
11-رنگی سیاه (اسود)در سوره بقره آیه 187
12-قوم (عاد)
13-صمد،احد،الله،ملک
14-(معاد)در سوره قصص
15-عدل و معاد
16-(صوم) به معنای روزه

17-(رأس) به معنای سر
18-هادی،عدل،امر،وحی،روح،صراط،علم
19-(عصر) یعنی بعداز ظهر
20-(احد) یعنی یکی در«قل هوالله حد»

-سوره حدید ،به معنی آهن

22-عفاف

23-حجاب

24-معراج

25-فنته
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- نام کدام پیامبربیشتر از پیامبران دیگر در قرآن ذکر شده است؟   نام حضرت موسی(ع) 136 بار

2-کدام پیامبر مدتی در شکم ماهی بود؟      حضرت یونس

3- کدام پیامبر به سفر آسمانی رفت؟      حضرت محمد(ص)

4- کدام پیامبر نجار بود و کشتی می ساخت؟    حضرت نوح

5- نام گرامی رسول اکرم (ص) چند بار در قرآن آمده است؟      5بار یک بار با نام احمد و 4 بار با نام محمد

6- دو تن از پیامبرانی که تا آخر عمر ازدواج نکردند ؟      حضرت یحیی و عیسی

7- کدام پیامبر با حیوانات سخن میگفت و سخنان آنان را نیز می شنید؟    حضرت سلیمان

8- کدام پیامبر به شیخ الانبیا معروف است؟                    حضرت نوح

9- کدام پیامبر یکی از مردمان سرزمین خود را کشت؟          حضرت موسی

10- کدام پیامبر زره می بافت؟              حضرت داود

11- کدام پیامبران باهم نسبت برادری داشتند؟            اسحاق و اسماعیل – موسی و هارون

12- کدام پیامبر به ذو النون معروف است؟                  یونس

13- کدام پیامبر به روح الله معروف است؟              عیسی

14- نخستین پیامبری که «بسم الله الرحمن الرحیم » نوشت که بود؟       سلیمان

15- کدام پیامبر 12 پسر داشت؟           یعقوب

16- کدام پیامبر نمونه صبر و پایداری است؟       ایوب

17- زبور کتاب کدام پیامبر است ؟         داود

18- عمر کدام پیامبر بیش از همه ی پیامبران است؟   حضرت عیسی که تاکنون زنده است.

19- کدام پیامبر نخستین شخصی بود که خط نوشت و لباس دوخت؟     حضرت ادریس

20- آخرین آیه ای که بر پیامبر اکرم نازل شد کدام است ؟    آیه 3 سوره مائده

21- اولین سوره ای که در مدینه نازل شد؟               سوره مطففین

22- اولین سوره ای که ترجمه شد؟ سوره حمد

23- آخرین سوره ای که نازل شد؟          سوره نصر

24- کلمه های (حیات و موت ) هر کدام چند بار در قرآن آمده است؟ هر کدام 145 بار

25- کلمه امام چند بار در قرآن آمده است؟        12بار

 

 


 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic