نام .......................                                                    بسمه  تعالی                       تاریخ: ..../10/90

                                                       نام خا نوادگی ..............................                  مدیریت  آموزش وپرورش ماكو               مد ت:----60 دقیقه-

                                                      درس : دین و زندگی 1       دبیرستان : شهید مطهری     ساعت شروع:- ---          پایه ورشته تحصیلی اول ----                               

 

ردیف

تعداد سوال 11 در دو صفحه                                                               شرح سوالات                                                             صفحه 1

بارم

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

  

 

11

 

جاهای خالی داده شده را با کلمات مناسب تکمیل کنید .

الف : بنابر آیه 15 و 16 سوره مائده ................... هدف اصلی نزول قرآن بوده است .

 

ب : استعدادهای گیاهان به طور ............و استعدادهای حیوانات به نحو ...........شکوفا می شود اما وجود انسان صرف نظر از برخی جنبه های جسمانی او به دست ............. رشد می کند .

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ترجمه کنید و به سوالات خواسته شده جواب دهید .

الف :کتاب انزلناه الیک  مبارک لیدبروا ایاته و لیتذکر اولواالالباب .  ( ص 29 )

 

ترجمه : .................فرخنده و مبارک .....................................

 

ب: و من اراد الاخره و سعی لها سعیها و هو مومن فاولئک کان سعیهم مشکورا   .    ( اسراء 19 )

 

ترجمه: .....................................................................................................................................

 

 

- در سوره (ص 29 ) کدام کلمات ما را در فهم بیشتر قرآن توصیه می کند به زیر آنها خط بکشید ؟

 

- سوره ( اسراء 19 ) به اهداف و دلبستگیهای اصلی  انسان اشاره دارد و یا فرعی ؟

 

- کدام یک از کلمات داده شده با آیه 19 اسرا ء در بالا هماهنگی دارد زیر انها خط بکشید .

 

       پول    -          رضایت خدا    -           مقام            -         عبادت - 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

روش های تدبر در قرآن به ما چه کمکی می کند ؟

 

 

 

چه زمانی هدفها و دلبستگیها متفاوت می شود ؟

 

 

بزرگی انسانها و عظمت زندگی آنها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا

 

 

با یک مقدمه و نتیجه بنویسید که چرا خداوند را آن گونه که شایسته اوست نمی توان شناخت ؟

 

مقدمه : ..........................................................................................................................

 

 

نتیجه : .....................................................................................................

 

صفات ثبوتی خداوند را توضیح داده و یک مثال بزنید .

 

 

چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسانها وجود دارد ؟

 

 

 

زیبایی های قلب را که قرآن کریم به آن اشاره کرده دو مورد بنویسید ؟

 

 

 

چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد میکند ؟

 

 

 

 

 

چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد ؟

 

 

 

 

 

 

===========================================================

 

 

 

 

    16 نمره کتبی  ..............

   

     4 نمره قرائت ..............

 

 

    جمع نمره  .................

 

 

 

 

 

                         موفق باشید : حسن زاده

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

5/

 

5/

 

5/

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

5/

 

 

1/5

 

 

 

 

 

1/5

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic