نام .......................                                                                       تاریخ:   27./10/90

  نام خا نوادگی ...........................                  مدیریت  آموزش وپرورش ماكو                مد ت:-----80 دقیقه-----

  آزمون درس :فلسفه پیش دانشگاهی   دبیرستان : شهید مطهری    ساعت شروع:---5/10-     پایه ورشته تحصیلی:-----                               

 

ردیف

                                              شرح سوالات      

بارم

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

4

 

 

5

 

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 

جای خالی داده شده را با کلمه مناسب پر کنید .

 

صدرالمتالهین شیرازی فلسفه اسلامی را به مرتبه ی دیگری از کمال خویش رساند فلسفه خود را ............................خواند.

 

به سولات داده شده پاسخ دهید .

 

روش مابعدالطبیعه چگونه است با مثال بنویسید؟

 

 

نظریه اهل حدیث و معتزله را در مورد تفکر و تامل در باره مابعدالطبیعه شرح دهید ؟

 

متفکران مسیحی قرون وسطی از چه زمانی و چگونه با افکار ابن سینا آشنا شدند ؟

 

 

اصل واقعیت مستقل از ذهن را شرح دهید ؟

 

 

مواد قضایای منطقین را نام برده و هر یک را توضیح دهید ؟

 

برهان وجوب و امکان (برهان سینوی )را بنویسید؟

 

چرا متکلمان اسلامی غیر از ذات حق تعالی را قدیم نمی دانند ؟

 

فارابی مدینه جاهله را چگونه توصیف می کند؟

 

از کتابهای ابن سینا چهار مورد نام ببرید؟

 

مقصود ابن سینا از عالم کبیر و عالم صغیر چیست و چه هماهنگی بین آن دو وجود دارد ؟

 

ابو علی سینا علم واقعی به هر شیء و علم به حقیقت آن شیء را در چه می داند؟

 

کتاب تهافت التهافت اثر کیست و موضوع آن چیست ؟

 

کلام اشعری چگونه علمی بود و چه کسی بانی آن بود ؟

 

 

                                                         

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    موفق باشید -    حسن زاده

 

 

 

 

5/.

 

 

 

1/5

 

 

1/5

 

 

2

 

 

 

1/5

 

 

1/5

 

2

 

2

 

2

 

1

 

 

1/5

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic