درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
نظر سنجی
امكانات جانبی
 

1)درکدام سوره وآیه اشاره شده است که زمینه ی هلاکت وبدبختی یاعزت وسربلندی یک جامعه اعمال ورفتار مردم آن جامعه می باشد؟

الف)انفاق53                  ب)رعد11                ج)یوسف109               د)آل عمران144

2)کدام عوامل سبب شدتاخداوند آخرین ذخیره وحجت خود راازنظرها پنهان کند؟

الف)قدر ناشناسی             ب)ناسپاسی        ج)درخطر بودن جان امام زمان(عج)        د)همه موارد

:: مرتبط با: تست درسهای 10-9 دین و زندگی 3 ,
:: لینک های مرتبط: تست , دین و زندگی3 ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : دوشنبه 23 بهمن 1391

1)رسول خدا (ص)درکدام سال به شهادت رسید؟

الف)یازدهم هجری         ب)دهم هجری         ج)دوازدهم هجری       د)نهم هجری

2)نظام حکومت اسلامی توسط پیامبر(ص)برچه مبنای برنامه ریزی شده بود؟

الف)امامت              ب)خلافت            ج)شورا                      د)اجتماع امت

:: مرتبط با: تست دین و زندگی3 درسهای (8-7) ,
:: برچسب‌ها: نمونه تست ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : دوشنبه 23 بهمن 1391

باسمه تعالی

پاسخ تمرینات دین و زندگی سال چهارم ، چاپ 91                            

درس هفتم :

* بررسی ص 65

1 سوره ی نساء / آیه ی 110

2 انسان ، خودِ عالی و خودِ دانی دارد ، خودِ جسمی و خودِ روحی دارد . وقتی بیش تر به خودِ دانی توجّه می کند و نسبت به خودِ عالی بی توجه می شود ، به خودش « ظلم » کرده است .

3 انقلاب خودِ عالی علیه خودِ دانی

:: مرتبط با: مرتبط با همکاران معارف اسلامی , مرتبط با دین و زندگی پیش ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : جمعه 20 بهمن 1391

1.کدامیک از گزینه های زیر از نشانه های بازگشت مسلمانان به دوره ی جاهلیت را بیان نمی کند؟

الف)دادخواهی از ظالمان                       ب)پوشیده شدن حق و رواج باطل

ج)توجه به امربه معروف ونهی ازمنکر       د)توجه به ظاهر قرآن وعمل نکردن به آن

  
:: مرتبط با: تست دین و زندگی3 درسهای (8-7) ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : یکشنبه 15 بهمن 1391
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : دوشنبه 9 بهمن 1391

1- مهم ترین اشکالی که از ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) ایجاد شده کدام بود؟

 

الف) سبب می شد که مدرک و منعی که از طریق آن بتوان احادیث درست را از نادرست تشخیص داد در دست نباشد.

ب) مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و ناچار سلیقه شخصی را در احکام دینی دخالت می دادند.

ج)شرایط مناسب برای جاعلان حدیث فراهم می آمد که براساس اغراض شخصی به جعل  یا تحریف حدیث بپردازند .

د) احتمال خطا در نقل احادیث افزایش یافت و امکان کم وزیاد  شدن عبارت ها یا فراموش شدن اصل حدیث فراهم شد.

 

2-فراهم شدن شرایط مناسب برای رشد وظهور جاعلان حدیث یا تحریف آن مربوط به کدام یک از مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر گرامی (ص) بود؟

 

الف) ظهور شخصیت هاو الگو های غیر قابل اعتماد                         ب) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)

ج) پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسلام                                 د) تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی

 

3- ورود دشمنان اسلام به صف مسلمانان و تاثیر نیرنگ و تزویر آنان بازتاب کدام مسئله از مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر گرامی (ص) بود؟

 

الف) ظهور شخصیت هاو الگو های غیر قابل اعتماد                         ب) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)

ج) پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسلام                                 د) تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی

 

4- بنی امیه در زمان امامت کدام امام سقوط کرد ؟

 

الف) امام سجاد (ع)   ب) امام باقر (ع)   ج) امام صادق (ع)  د) امام موسی کاظم (ع)

 

5-اینکه پس از پیامبر(ص) شخصیت های با تقوا  جهاد گر و مورد اعتماد و احترام پیامبر  منزوی شدند و طالبان قدرت . قرب ومنزلت یافتند .بازتاب کدامیک از مشکلات اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر گرامی (ص) بود؟

 

الف) پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسلام                                ب) ظهور شخصیت هاو الگو های غیر قابل اعتماد                         

ج) تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی                  د) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)

 

6-کتب <<التهذیب>>و <<الاستبصار >> به ترتیب  از مرحو م .........ومرحوم .....بود که به جهت ....در اختیار جامعه اسلامی قرارگرفت.

 

الف) شیخ طوسی – صدوق – پاسخ گویی به مسائل جدید ونیاز های نو     ب) صدوق – صدوق- حفظ سخنان و سیره ی پیامبر گرامی (ص)

ج) صدوق - شیخ طوسی - حفظ سخنان و سیره ی پیامبر گرامی (ص)  د) شیخ طوسی- شیخ طوسی- پاسخ گویی به مسائل جدید ونیاز های نو     

 

7- مرحوم کلینی مولف کدام یک ازکتب اربعه است؟

 

الف) من لا یحضره الفقیه   ب) اصول کافی    ج) التهذیب     د) الاستبصار

 

8- کتب (( دررالکلم و غرر الحکم))و((من لایحضره الفقیه)) به ترتیب از .......و.......می باشد .

 

الف) حضرت علی (ع) – شیخ طوسی      ب) امام سجاد (ع) – مرحوم صدوق

ج) حضرت علی (ع) – مرحوم صدوق      د) امام سجاد(ع) – شیخ طوسی

 

9- ملاک گرامی بودن و کرامت داشتن........است.

 

الف) ایمان   ب) تقوا      ج) عصمت             د) علم

 

10- علی (ع) در یکی از سخنرانی ها خویش  درمورد انحراف از مسیر الهی به((کالا یی)) اشاره می کند ومنظور از این کالا چیست؟

 

الف) نهج البلاغه     ب) دروغ             ج) قرآن              د) امامت

 

11- علی (ع) حاکم شدن بنی امیه برجامعه ورفتار آنها را نتیجه ی چه چیزی می داند؟

الف) عده ای حلال را حرام و پیمان شکنی می کنند                                ب) نابسامانی دنیا

ج) سستی مسلمانان در دفاع از حق                                                    د) بی بند و باری

12-رحلت پیامبر درسال............اتفاق افتادو نظام حکومت اسلامی بر مبنای .............طراحی شده بود.

 

الف) هفتم هجری – عدل       ب) دهم هجری- امامت      ج ) یازدهم هجری- عدل                      د) یاز دهم هجری - امامت

 

13-کتب ((فروغ ابدیت و فروغ امامت )) به ترتیب از چه کسانی می باشند؟

 

الف) استاد شهید مطهری – جواد محدثی     ب) ایت الله بهشتی – استاد شهید مطهری

ج) ایت الله جعفر سبحانی- ایت الله جعفر سبحانی  د)  استاد شهید مطهری- استا د شهید مطهری

 

14-کدامیک از مجاهده امامان در راستای ولایت ظاهری می باشد ؟

 

الف) تعلیم و تفسیر قران کریم       ب) اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر

ج) تریت شخصیت های اسلامی        د) معرفی خویش به عنوان امام برحق

 

15-در اثر فعالیت های امام سجاد (ع) در دوران امام ........زمان معرفی اسلام اصیل فرا رسید.

 

الف) باقر(ع)           ب) صادق(ع)        ج) حسن(ع)     د) کاظم(ع)

 

16-تقیه یعنی:

 

الف) مبارزاتی را انجام دهند که دشمن نسبت به ان حساسیت دارد            ب) بخشی از اقدامات خود را مخفی نگه دارند

ج) انسان هایی فرهیخته تربیت کنند        د) آوردن سوره ای مشابه سوره های قران

 

17- (امامان بزرگوار افراد را در غصب جانشینی پیامبر یکسان می دیدند واین موضوع را به آگاهی مردم می رساندند) کدامیک از موارد مجاهده امامان در راستای ولایت ظاهری است؟

 

الف) عدم تایید حاکمان     ب) آگاهی بخشی به مردم    ج) معرفی خویش به عنوان  امام برحق        د) انتخاب شیوه های درست مبارزه

 

18-کدامیک از موارد زیر از اصول شناخته شده برای حاکمان زمان در مورد مجاهده امامان در راستای ولایت ظاهری است؟

 

الف) آگاهی بخشی به مردم – آن ها را لایق این مسئولیت نمی دانستند           ب) آن ها را به رسمیت نمی شناسند – خود رالایق این مسئولیت  می دانند

ج) مشروعیتی برای آن ها قائل نیستند – با ان ها با بدی رفتار می کردند        د) همه موارد

 

19-کدامیک از اقدامات زیر مربوط به مرجعیت دینی می باشد؟

 

الف) تعلیم و تفسیر قران کریم            ب) اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر                          ج) تربیت شخصیت های اسلامی      د) همه موارد    

 

20-با توجه به ایه شریفه ....زندگی مورد قبول قران کریم مربوط به کسانی است که .........

 

الف)( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل  فان مات اوقتل ....)- به دوره جاهلیت باز نگردند و به همان شیوه ای که پیامبر(ص) توصیه کرده زندگی کنند

 

ب) (افلم یسیرو ا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه ......)- به دوره جاهلیت باز نگردند و به همان شیوه ای که پیامبر(ص) توصیه کرده زندگی کنند

 

ج)( افلم یسیرو ا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه ......)-تقوا پیشه کرده و باتفکر و تعقل زندگی نموده اند ودر تصمیم گیری ها به آخرت توجه کرده باشند

 

د) ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل  فان مات اوقتل ....)- تقوا پیشه کرده و باتفکر و تعقل زندگی نموده اند ودر تصمیم گیری ها به آخرت توجه کرده باشند.

 

 
:: مرتبط با: تست دین و زندگی3 درسهای (8-7) ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : شنبه 7 بهمن 1391
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : دوشنبه 2 بهمن 1391

ترجمه کنید و پیامهای خواسته شده را بنویسید.

فَانٍ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ التی وَ قودُها النَّاسُِ والحجارةُ أَُعَدَت لِلکافِرینَ (بقره 24 ) 1

 

.......................................................................................................................................................................

با توجه به آیه فوق اگر کسی بدون دلیل منکر الهی بودن قرآن باشد چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ 5/.

 

پیام.........................................................................................................................
:: مرتبط با: مرتبط با همکاران معارف اسلامی , مرتبط با سوم دبیرستان دین و زندگی ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : دوشنبه 2 بهمن 1391
 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
جشنواره وبلاگنویسی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic