درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
نظر سنجی
امكانات جانبی
 

1- احساس اتلاف عمر در عین عدم میل به سعادت و خوشبختی برخاسته از عدم پاسخ به کدام یک از نیازهای انسان است واین نیاز خود را در چه قالبی نشان میدهد؟

1- درک هدف زندگی -چگونه زیستن                                      2- درک اینده خویش-چگونه زیستن

3-  درک اینده خویش-برای چه زیستن                                     4- درک هدف زندگی-برای چه   زیستن

:: مرتبط با: تست سوم درسهای 2- 1 سال92 ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : دوشنبه 29 مهر 1392


1-کدام از نیاز های انسان است.که خود را در سوال (چگونه زیستن) نشان میدهد؟(جامعیت و قابلیت کسب اعتماد)از ویژگی های......انسان است.

1)کشف راه درست زندگی-سوال های مطرح شده از سوی        2)درک هدف زنگی-سوال های مطرح شده از سوی

3)درک هدف زندگی-پاسخ های داده شده به پرسش های ناگریز     4)کشف راه زندگی-پاسخ های داده شده به پرسش های ناگریز
:: مرتبط با: تست سوم درسهای 2- 1 سال92 ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : دوشنبه 29 مهر 1392

 

1.((هدایت عامه ی خداوند و هدایت خاصه او))در مفهوم آیه شریفه..... و آیه شریفه ی .....به دست می آید که به ترتیب بیانگر.....و .....مباشند.

1)(الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی)-(ربنا الذی اعطی کل شیئ خلقه ثم هدی)-هدف-هدف خاص

2))(الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی)-(ربنا الذی اعطی کل شیئ خلقه ثم هدی)-هدف خاص-هدف

3)( ربنا الذی اعطی کل شیئ خلقه ثم هدی)-( الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی)-هدف-هدف خاص

4) ( ربنا الذی اعطی کل شیئ خلقه ثم هدی)-( الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی)-هدف خاص-هدف

 
:: مرتبط با: تست سوم درسهای 2- 1 سال92 ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : دوشنبه 29 مهر 1392

 

1- مطابق با سخن امام کاظم(ع) ارسال رُسُل برای . . . . . صورت گرفته که بهتر پذیرفتن آن ، معلول . . . . . است.

1) اتمام حجت خدا بر مردم- معرفت برتر                               2) اتمام حجت خدا بر مردم- رتبه بالا در آخرت

3) تعقل بندگان در پیام الهی- معرفت برتر                              4) تعقل بندگان در پیام الهی- رتبه بالا در آخرت

2- وسیله فهم پیام الهی . . . . . . . است و کشف راه درست زندگی در گرو . . . . . . . . است.

1) حجت نهان- تفکر و تعقل در پیام الهی                              2) حجت نهان- حیات اجتماعی سالم و عادلانه

3) حجت آشکار- تفکر و تعقل در پیام الهی                             4) حجت آشکار- حیات اجتماعی سالم و عادلانه

3- از آیه «رسلاً مبشرین و منذرین لئلّا یکون للنّاس علی الله . . .» کدام مفهوم مستفاد میگردد و این آیه به کدام حجت اشاره دارد؟

1) اتمام حجت با مردم-  باطن        2) اتمام حجت با مردم- ظاهر        3) اتمام حجت با پیامبران- ظاهر        4) اتمام حجت با پیامبران-  باطن       
:: مرتبط با: تست سوم درسهای 2- 1 سال92 , مرتبط با سوم دبیرستان دین و زندگی ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : یکشنبه 28 مهر 1392

 1- از آیه زیر کدام پیام برداشت نمی شود؟

قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَىٰ كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿طه٥٠﴾

الف)هدایت عمومی   ب)خداوند موجودات را آفریده و حیات به آنها داده(اثبات خالقیت)

ج)هدایت تمام موجودات توسط خدا   د)هدایت مخصوص هر موجودمتناسب باویژگی هاوخصوصیاتش
:: مرتبط با: مرتبط با سوم دبیرستان دین و زندگی ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : یکشنبه 28 مهر 1392

. 1-  آیات شریفه ی (ا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون)_(والی الله ترجع الامور)و(ولایشرک فی حکمه احداً)به ترتیب به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد؟

الف.ولایت- ربوبیت- مالکیت   ب. مالکیت- ولایت- ربوبیت   ج. ربوبیت- مالکیت- ولایت   د. ربوبیت- ولایت- مالکیت

 

2. در توحید ربوبی پس ازپذیرش تنها یک...... برای جهان میگوییم..........؟

الف.  خالق- (انتم تزرعونه ام نحن الزارعون)         ب. خالق- (لم یلد ولم یولد و لم یکن له کفواً احد)  

    ج .  مدبر- (انتم تزرعونه ام نحن الزارعون)           د.  مدبر-   (لم یلد ولم یولد و لم یکن له کفواً احد)   

 

3. از دقت در کدام آیات به ترتیب (توحید در ربوبیت) (توحید در خالقیت) (توحید در ولایت) مفهوم می گردد ؟

الف. (ولا یشرک فی حکمه احداً)-(قل الله خالق کل شئ)-(لله ما فی السماوات و ما فی الارض)                                    ب.   (انتم تزرعونه ام نحن الزارعون)- (قل الله خالق کل شئ)-(ما لهم من دونه من ولی)                                         ج.  (ولا یشرک فی حکمه احداً)-(لیس کمثله شئ)- (ما لهم من دونه من ولی)                         

   د. (انتم تزرعونه ام نحن الزارعون)- (قل الله خالق کل شئ)-( لله ما فی السماوات و ما فی الارض)

 

4. -  (اصل توحید) پیام بدست آمده از همه ی آیات به جز آیه ی.............است؟

الف. (قل هو الله احد)   ب.  (قل الله خالق کل شئ)   ج.  (و هو الواحد القهار)   د.  (و لم یکن له کفواً احد)

 

5.  با توجه به معارف اسلامی شناخت (هستی) و (چیستی) خداوند موصوف به .........و.......است؟

الف.  ممکن - ناممکن      ب.  ناممکن - ممکن     ج.  ممکن - ممکن      د.  ناممکن – ناممکن

 

6.  اگر بگوییم: (رابطه ما و دیگر موجودات با خدا مانند رابطه ی پرتو نور با منبع آن است)از این تشبیه به ......پی می بریم که به ترتیب......و......مفهوم می گردد ؟

الف.  نیاز پدیده به پدید آور در ایجاد و بقا- فقیر-غنی      ب.  خالقیت خداوند بی نیاز و مخلوقیت پدیده ها-فقیر-غنی     ج.  وابستگی کامل مخلوقات به خالق توانا-غنی-فقیر  د.  نیازمندی ذاتی پدیده ها و بی نیازی ذاتی پدیدآور-غنی –فقیر

 

7.  لذت معرفت برتر و عمیق آن گاه به کام جان انسان چشانده می شود که......با.....گره بخورد تا توفیق الهی نصیب گردد و موانع راه به لطف و حمایت او بی اثر شود؟

الف.  پاکی و صفای قلب- عزم و تصمیم            ب.  پاکی و صفای قلب- توحید در خالقیت             

 ج.  اخلاص در عمل و توحید عبادی- عزم و تصمیم     د.  اخلاص در عمل و توحید عبادی- توحید در خالقیت

 

8. -  کدام گزینه در مورد نیازمندی موجودات به خداوند صحیح است؟

الف. رابطه وجود ما با وجود خداوند مانند رابطه پرتو نور با منبع آن است                                                        ب.  موجودات فقط برای بقا و ادامه ی زندگی به خداوند نیازمندند.        

ج.  نیازمندی موجودات به خداوند مانند نیازمندی خانه به معمار است.                                                          

د.  نیازمندی موجودات به خداوند منحصر به مرحله ی پیدایش است.

 

9. مقدمه اول از استدلال فقر مخلوقات نسبت به خدا کدام است؟

الف.  انسان و موجودات جهان پدیده هایی هستند که در وجود به خودشان متکی نیستند.                                         ب.  هر پدیده که وجودش از خودش نباشد برای موجود شدن نیازمند به دیگری است.                                            ج.  ما و پدیده های جهان در پدید آمدن و هستی یافتن به دیگری نیازمندیم.                                                  

د.  یک موجود فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد.
:: مرتبط با: تست دین و زندگی پیش چاپ 92 , مرتبط با دین و زندگی پیش , تست پیش درسهای3-2-1چاپ92 ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : پنجشنبه 25 مهر 1392

عید سعید قربان بر شما مباركن : علی اصغر حسن زاده
ت : دوشنبه 22 مهر 1392
عمر فرشتگان چقدر است؟ آیا فرشتگان مقرب نیز می میرند؟
چگونه؟
فرشته چیست؟

فرشتگان موجودات خالصی هستند که از نور الهی تشکیل شده اند.فرشتگان نور خالص اند.

فرشتگان موجودات فوق طبیعی Super natural هستند.

تعریف علمی: فرشتگان حوزه های آگاهی مرتعش هستند.

حوزه های انرژی مرتعش که حاوی آگاهی هستند و با آگاهی احاطه شده اند.

فرشتگان هم از جنس انرژی اند ولی نه از نوع انرژی فیزیکی که ما می شناسیم

توده های عنصر یافته انرژی اند با ماهیت کمی و کیفی متفاوت.

فرشتگان پل ارتباط مخلوقات با خالقند.

پیام آور جهان هستی پیامهای ما به خداوند و خداوند به ما.

:: مرتبط با: مرتبط با همکاران معارف اسلامی , مرتبط با دین و زندگی پیش , مرتبط با سوم دبیرستان دین و زندگی , مرتبط با دین و زندگی دوم دبیرستان , مرتبط با دین و زندگی اول دبیرستان ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : یکشنبه 21 مهر 1392
بسمه تعالی

با سلام به خدمت همكاران و دانش آموزان و بازدیدكنندگان محترم

برای بهبود فضای آموزشی این وبلاگ هر گونه پیشنهاد و راهنمایی و انتقاد شما را می پذیریم
 
بنابراین  شما عزیزان میتوانید درخواستهای مرتبط و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات ثبت نمایید

و ما هم سعی خواهیم كرد خواسته های شما را در این وبلاگ اجرا كنیم.
 


:: مرتبط با: پیشنهادات شما ,
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : یکشنبه 21 مهر 1392
ن : علی اصغر حسن زاده
ت : چهارشنبه 17 مهر 1392
 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
جشنواره وبلاگنویسی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic